Cronología filósofos principales antiguos

 • MILESIOS. Tales de Mileto / Anaximandro de Mileto / Anaxímenes de Mileto / Hekataios de Mileto

 • Pitágoras de Samos

 • Heráclito de Éfeso (el oscuro)

 • ELEATAS: Jenófanes de Colofón / Parménides de Elea / Meliso de Samos / Zenón de Elea

 • PLURALISTAS: Anaxágoras / Empédocles

 • ATOMISTAS: Leucipo / Demócrito

 • SOFISTAS: Protágoras de Abdera / Gorgias / Pródico deCeos / Hipias de Elis / Calicles / Licofrón / Critias / Trasimaco / Antifon

 • Sócrates

 • Platón

 • Aristóteles

 • MEGARICOS: Euclides de Megara

 • CINICOS: Antístenes / Diógenes de Sinope

 • CINERAICOS: Aristipo de Cirene / Hegesías

 • ESTOICOS: Zenón de Citio / Crisipo / Séneca

 • ESCEPTICOS: Pirron / Arcesilao / Carnéades / Sexto empírico

 • Cicerón

 • Epicuro

 • Plutarco

 • Marco Aurelio

Division Abbagnano.jpg